Preskočiť na obsah

Jeden, dva, tri štyri, päť…! Vieš počítať naspamäť?

Ako rýchlo viete počítať? Netušíte? V tom prípade si to môžete otestovať v našom nasledujúcom kvíze z matematiky. V teste vám bude položených 30 príkladov na sčítanie a na vás je správnu odpoveď označiť čo najrýchlejšie. Prečo? Ide totiž o čas!

Výsledkom sa nám samozrejme nezabudnite pochváliť, tešíme sa.