KVÍZ: Máš všeobecný prehľad? Tak sa ukáž!

Aká je vaša inteligencia? Máte všeobecný prehľad? Overte si svoje nadobudnuté vedomosti a vyskúšajte si náš kvíz. Pre niekoho pôjde možno o triviálne otázky, pre iného to bude tvrdý oriešok.

Postup pri kvíze:

Pozorne si prečítajte zadanie otázky, zakliknutím vyberte jednu možnosť z troch odpovedí. Správna je vždy iba jedna otázka. Následne kliknite na „dokončiť“. Systém vyhodnotí všetky otázky a pred vami sa objaví výsledok.

#1. Koľko dní má pôst pred Veľkou nocou?

#2. Aká udalosť sa spája s dátumom 1. január 1993?

#3. Ktorému štátu patrí ostrov Korzika?

#4. Doplňte chýbajúce písmená: S_rové p_roh_:

#5. Doplňte číselný rad: 4, 5, 7, 10, 14, 19, ?

#6. V ktorom roku sa potopil Titanic?

#7. Anastasia Kuzminová je pôvodom

#8. Ktorá planéta v našej slnečnej sústave je najväčšia?

#9. Aká kapela je na obrázku?

Dokončiť

Výsledok

-

Tlieskame ti! Na všetky otázky sa ti podarilo odpovedať správne.

Ajáj, škoda, preškoda. Nejaká chybička sa našla.

Foto: pixabay