Preskočiť na obsah

Milujete dejepis? OTESTUJTE si vedomosti z histórie SLOVENSKA! #1

Súčasná Slovenská republika síce vznikla len pred pár desaťročiami, história územia, kde žijeme však siaha tisíce rokov do minulosti. Veľká Morava, Uhorsko aj spoločný štát s Českým národom patria do dejín našej krajiny. Spomeniete si na významné udalosti, panovníkov, či významné osobnosti, ktoré sa so Slovenskom spájajú? Svoje vedomosti si môžete otestovať v našom kvíze.

V kvíze je dokopy pripravených 18 otázok. Niektoré sú ľahšie, iné zas o dosť ťažšie. Správna odpoveď je vždy iba jedna. Koľko bodov sa vám podarí získať? Skúste a dajte nám vedieť v komentári. Poďte na to!

#1. V ktorom roku prišli na územie Veľkej Moravy solúnski bratia sv. Cyril a sv. Metod?

#2. Kto sa v roku 1000 stal prvým uhorským kráľom?

#3. Roku 1241 prichádzajú na územie Uhorska Mongoli. Kto bol ich veliteľ?

#4. Akému územiu vládol Matúš Čák Trenčiansky?

#5. Ako sa volala bitka pri ktorej Osmanská ríša porazila vojská uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského?

#6. Kto v roku 1604 zahájil na území Slovenska povstanie voči Habsburgovcom?

#7. Kedy bola založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, prvá vysoká škola tohto typu na svete?

#8. Čo zaručovala pragmatická sankcia, ktorú v roku 1713 vydal panovník Karol VI.?

#9. Po smrti Karola VI. roku 1740 nastúpila na trón jeho dcéra. Ako sa volala?

#10. Roku 1780 nastúpil na trón Jozef II., ktorý o rok neskôr vydal tzv. „tolerančný patent“. Čo bolo jeho cieľom?

#11. Kto napísal prvý román v slovenčine s názvom René mládenca príhody a skúsenosti?

#12. Kedy sa Anton Bernolák pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu?

#13. Koľko rokov sa dožil Ľudovít Štúr?

#14. Kedy bola štúrovská spisovná slovenčina oficiálne uznaná?

#15. Poznáte dátum, kedy sa Slovensko stalo súčasťou prvej Československej republiky?

#16. Kde sa zomrel Milan Rastislav Štefánik?

#17. Ministrom čoho sa stal Milan Rastislav Štefánik v novovzniknutej česko-slovenskej vláde?

#18. Spomeniete si na dátum vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP)?

Dokončiť

Výsledky

-