Milujete dejepis? OTESTUJTE si vedomosti z histórie SLOVENSKA! #1

historia dejiny dejepis slovenska kvíz test online

Súčasná Slovenská republika síce vznikla len pred pár desaťročiami, história územia, kde žijeme však siaha tisíce rokov do minulosti. Veľká Morava, Uhorsko aj spoločný štát s Českým národom patria do dejín našej krajiny. Spomeniete si na významné udalosti, panovníkov, či významné osobnosti, ktoré sa so Slovenskom spájajú? Svoje vedomosti si môžete otestovať v našom kvíze.

V kvíze je dokopy pripravených 18 otázok. Niektoré sú ľahšie, iné zas o dosť ťažšie. Správna odpoveď je vždy iba jedna. Koľko bodov sa vám podarí získať? Skúste a dajte nám vedieť v komentári. Poďte na to!

#1. V ktorom roku prišli na územie Veľkej Moravy solúnski bratia sv. Cyril a sv. Metod?

#2. Kto sa v roku 1000 stal prvým uhorským kráľom?

#3. Roku 1241 prichádzajú na územie Uhorska Mongoli. Kto bol ich veliteľ?

#4. Akému územiu vládol Matúš Čák Trenčiansky?

#5. Ako sa volala bitka pri ktorej Osmanská ríša porazila vojská uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského?

#6. Kto v roku 1604 zahájil na území Slovenska povstanie voči Habsburgovcom?

#7. Kedy bola založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, prvá vysoká škola tohto typu na svete?

#8. Čo zaručovala pragmatická sankcia, ktorú v roku 1713 vydal panovník Karol VI.?

#9. Po smrti Karola IV. roku 1740 nastúpila na trón jeho dcéra. Ako sa volala?

#10. Roku 1780 nastúpil na trón Jozef II., ktorý o rok neskôr vydal tzv. „tolerančný patent“. Čo bolo jeho cieľom?

#11. Kto napísal prvý román v slovenčine s názvom René mládenca príhody a skúsenosti?

#12. Kedy sa Anton Bernolák pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu?

#13. Koľko rokov sa dožil Ľudovít Štúr?

#14. Kedy bola štúrovská spisovná slovenčina oficiálne uznaná?

#15. Poznáte dátum, kedy sa Slovensko stalo súčasťou prvej Československej republiky?

#16. Kde sa zomrel Milan Rastislav Štefánik?

#17. Ministrom čoho sa stal Milan Rastislav Štefánik v novovzniknutej česko-slovenskej vláde?

#18. Spomeniete si na dátum vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP)?

Dokončiť

Výsledok

-
Mohlo by vás zaujímať:  Malá násobilka pre celú rodinu: Výskúšajte si, ako rýchlo viete počítať