Preskočiť na obsah

POZOR Zmena v nosení respirátorov a rúšok od pondelka 19.4.

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚV SR) v súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou v spojitosti as koronavírusom na Slovensku zmiernil epidemiologické opatrenia vrátane podmienok pri nosení rúšok a respirátorov. Podľa novej vyhlášky platnej od nasledujúceho pondelka 19. apríla 2021 už nebude povinné nosenie rúška v exteriéri v prípade, ak sú osoby od seba vzdialené viac ako 5 metrov alebo spolu žijú v jednej domácnosti.

Na pracovisku nebudú musieť nosiť respirátor zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest či kožné ochorenia tváre. Respirátor nemusia nosiť zamestnanci, ktorým to neumožňuje spôsob práce alebo pracovné podmienky – ale po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Učitelia a žiaci v školách nebudú mať povinný respirátor, iba rúško.

Celé znenie vyhlášky

1.) Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budova prostriedkoch verejnej dopravy.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči vrámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

 • žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vrámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
 • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora

2.) Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.

Povinnosť sa nevzťahuje na:

 • deti do 6 rokov veku,
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,)výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči vrámci výkonu povolania.