Slovenské alebo české? urči, čo patrí nám a čo je už ich (SUPERTEST)

slovensko česko rozdiely odkiaľ je test kvíz urči

Slovensko a Česká republika sú dve samostatné krajiny od roku 1993, kedy sa rozdelila Česko-Slovenská Federatívna Republika. Majú veľa spoločného, vrátane histórie a tradícií. Avšak, existujú aj určité rozdiely. Dokážete ich od seba odlíšiť a určiť, čo patrí k nám Slovákom a čo k bratom Čechom?

Pochváľ sa nám, budeme radi

Po dokončení úlohy nám do komentára na Facebooku napíš, ako sa ti v nej darilo. Stačí uviesť počet získaných bodov. My budeme veľmi radi. Takýmto jednoduchým a rýchlym spôsobom podporíte našu prácu. A ak sa vám vedomostná úloha páčila, zdieľajte ju medzi priateľmi. Viac podobných kvízov nájdete >>TU<<


⬇⬇⬇ KVÍZ ⬇⬇⬇

#2. Prvý prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk bol etnicky Čech alebo Slovák?

#3. Kde sa pôvodne vyrábala deťmi obľúbená hračka - plastová Tatra 148?

Mohlo by vás zaujímať:  Do textu sme ukryli 7 slovenských miest: Nájdete ich všetky?

#5. Slovo "dekel" je český alebo slovenský spisovný výraz?

#11. Nájdeme v Česku dedinu s názvom Žilina?

#12. Trdelník, obľúbená pochúťka turistov najmä v Prahe, pochádza odkiaľ?

#14. Akej národnosti bola žena, ktorá vymyslela obľúbenú francúzsku sáčkovú polievku?

Mohlo by vás zaujímať:  Poznáte slová z doby socializmu?

#15. Ktorý z nasledujúcich výrazov je v slovenčine gramaticky správny?

Zo spojení napadlo mi a napadlo ma vo význame „prišlo mi na um, vhuplo mi do hlavy, dostal som nápad“ sa v slovenčine používa väzba s datívom – napadlo mi. Ide o hovorový zvrat. Väzba s akuzatívom napadlo ma je vhodná v spojeniach typu napadlo ma zviera, napadol ma nepriateľ.

Zvratné sloveso jednať sa má v spisovnej slovenčine iba jeden význam „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji”, napr. jednať sa s kupcom o dom, jednať sa na trhu. V spojeniach typu jedná sa o problém, jedná sa o tento druh práce sa nesprávne použité sloveso jednať sa nahrádzať spojením ide o, napr. ide o problém, ide o tento druh práce.

Mohlo by vás zaujímať:  Spoznáte podľa kostry, ktorému zvieraťu patrí röntgenová snímka? (KVÍZ)
Mohlo by vás zaujímať:  Krátky diktátik na nedeľu: Nájdete všetky chyby?

#16. Akú národnosť mal Vavro Šrobár?

Dokončiť

Results

-

Ďakujeme Vám, čitatelia, za Váš záujem o naše kvízy. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.