Slovenské alebo české? urči, čo patrí nám a čo je už ich (SUPERTEST)

Slovensko a Česká republika sú dve samostatné krajiny od roku 1993, kedy sa rozdelila Česko-Slovenská Federatívna Republika. Majú veľa spoločného, vrátane histórie a tradícií. Avšak, existujú aj určité rozdiely. Dokážete ich od seba odlíšiť a určiť, čo patrí k nám Slovákom a čo k bratom Čechom?

Pochváľ sa nám, budeme radi

Po dokončení úlohy nám do komentára na Facebooku napíš, ako sa ti v nej darilo. Stačí uviesť počet získaných bodov. My budeme veľmi radi. Takýmto jednoduchým a rýchlym spôsobom podporíte našu prácu. A ak sa vám vedomostná úloha páčila, zdieľajte ju medzi priateľmi. Viac podobných kvízov nájdete >>TU<<


⬇⬇⬇ KVÍZ ⬇⬇⬇

#1. Ktorý z nasledujúcich výrazov je v slovenčine gramaticky správny?

Zo spojení napadlo mi a napadlo ma vo význame „prišlo mi na um, vhuplo mi do hlavy, dostal som nápad“ sa v slovenčine používa väzba s datívom – napadlo mi. Ide o hovorový zvrat. Väzba s akuzatívom napadlo ma je vhodná v spojeniach typu napadlo ma zviera, napadol ma nepriateľ.

Zvratné sloveso jednať sa má v spisovnej slovenčine iba jeden význam „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji”, napr. jednať sa s kupcom o dom, jednať sa na trhu. V spojeniach typu jedná sa o problém, jedná sa o tento druh práce sa nesprávne použité sloveso jednať sa nahrádzať spojením ide o, napr. ide o problém, ide o tento druh práce.

#2. Slovo "cop", ktoré označuje typ účesu, je český alebo slovenský spisovný výraz?

V slovenčine je spisovný výraz vrkoč.

#3. Na území, ktorej súčasnej krajiny vznikol česko-slovenský koncernový podnik, vyrábajúci elektrotechnické a elektronické prístroje a súčiastky na vojenské, profesionálne a amatérske účely s názvom TESLA?

Podnik TESLA bol založený 10. augusta 1946 v továrni Mikrofona v Prahe-Strašniciach.

#4. Z ktorej krajiny pochádza pochúťka s názvom utopenec?

Utopenec je obľúbený český pokrm studenej kuchyne, často podávaný v krčmách k pivu. Ide o špekáčky s cibuľou v sladkokyslom náleve.

#5. Akú národnosť mal Vavro Šrobár?

prof. MUDr. Vavro Šrobár bol slovenský lekár, politik, ústredná postava medzivojnovej slovenskej politiky v Česko-Slovensku, od roku 1935 profesor, stúpenec národnej jednoty Čechov a Slovákov.

#6. Slovo "dekel" je český alebo slovenský spisovný výraz?

Správny slovenský tvar je vrchnák alebo veko.

#7. Slovo "prádlo" je český alebo slovenský spisovný výraz?

V slovenčine sa spodné šatstvo nazýva bielizeň. Motivujúcim slovom tohto pomenovania je slovo biely, resp. sloveso bieliť „robiť bielym, odstraňovať nečistotu“. V češtine sa zo slovesa prať utvorilo slovo prádlo.

#8. Nájdeme v Česku dedinu s názvom Žilina?

#9. Akej národnosti bola žena, ktorá vymyslela obľúbenú francúzsku sáčkovú polievku?

Francúzska polievka od prievidzskej Carpathie bola prvou francúzskou “sáčkovou” polievkou v bývalom Československu. Vznikla v roku 1971 a bola v podstate úlohou, ktorú neskoršej vedúcej oddelenia vývoja Darine Matyášovej z Prievidze a jej kolegyni zadal ich šéf pred odchodom na dovolenku.

#10. Prvý prezident Československa Tomáš Garrigue Masaryk bol etnicky Čech alebo Slovák?

Prezident Československa napriek tomu, že sa narodil v Česku, má etnický pôvod v Slovensku. Jeho otec Jozef Masaryk bol Slovák. O národnosti Masarykovej matky sa doteraz veľa debatuje. Narodila sa síce v Česku, ale prezident ju označil ako Nemku a tiež tvrdil, že jeho mama hovorila lepšie „nemecky ako česky“. Masaryk sám seba označoval skôr za Slováka po otcovi.

#11. Mesto Strážnice sa nachádza na Slovensku alebo v Česku?

Strážnice je mesto v Česku v okrese Hodonín v Juhomoravskom kraji.

#12. Trdelník, obľúbená pochúťka turistov najmä v Prahe, pochádza odkiaľ?

Skalický trdelník je sladký kysnutý pekárenský výrobok, ktorý je typický pre región Záhorie na Slovensku, konkrétne oblasť Skalice. Ako prvému pokrmu z prihlásených slovenských tradičných výrobkov sa mu podarilo získať ochranné zemepisné označenie registrované Európskou komisiou v rámci celej Európskej únie.

#13. Kde sa pôvodne vyrábala deťmi obľúbená hračka - plastová Tatra 148?

Veľkú plastovú Tatru 148 vyrábalo pôvodne družstvo Chemoplast Brno-Maloměřice. Jedným z prvých materiálov bol bakelit, neskôr sa pridalo i PVC, polystyrén či polypropylén. Tatra vládla českým a slovenským pieskoviskám od 70. rokov. Výrobe sa v 80. rokoch venovala spoločnosť PF Chuchelná.

#14. Kde sa začala vyrábať ikonická šumienka Vitacit, ktorú deti zbožňovali ako náhradu iných sladkostí?

S výrobou vitacitu sa podľa dostupných informácií začalo v Poľnohospodárskom podniku Kaznejov pri Plzni.

#15. Bývalý český premiér Andrej Babiš je pôvodom Slovák alebo Čech?

Andrej Babiš je síce český politik a podnikateľ, avšak slovenského pôvodu.

#16. Obec Moravské Lieskové sa nachádza na Slovensku alebo v Česku?

Moravské Lieskové je obec na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Dokončiť

Výsledky

-

Ďakujeme Vám, čitatelia, za Váš záujem o naše kvízy. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami.