čekovce otrávili sa nemrznúca zmes pálenka dvaja muži