Slovenské alebo české? urči, čo patrí nám a čo je už ich (SUPERTEST)

slovensko česko rozdiely odkiaľ je test kvíz urči

Slovensko a Česká republika sú dve samostatné krajiny od roku 1993, kedy sa rozdelila Česko-Slovenská Federatívna Republika. Majú veľa spoločného, vrátane histórie a tradícií. Avšak, existujú aj určité rozdiely. Dokážete ich od seba odlíšiť a určiť, čo patrí k nám Slovákom a čo k bratom Čechom? Pochváľ sa nám, budeme radi Po dokončení úlohy nám … Čítať viac