nosenie rúšok v exteriéri nová vyhláška pondelok 19.4