V krátkom texte je ukrytých 6 pravopisných chýb: Kto ich nájde?

online diktát

Ovládať slovenčinu a najmä gramatiku nie je vôbec jednoduché. Mnoho z nás malo čo robiť, aby si na základnej škole osvojili všetky potrebné vedomosti. A tí, ktorí boli lajdákmi, sa dnes neraz za svoj pravopis hanbia.

Pripravili sme si pre teba rýchly online diktát, kde bude tvojou úlohou nájsť 6 pravopisných chýb. Podarí sa ti to?

Ako postupovať:

Nasledujúci diktát si pozorne prečítaj. Slovo, o ktorom si myslíš, že je chybné, označ. Jednoducho na neho iba klikni. Ak si skončil, daj skontrolovať, aby systém diktát vyhodnotil. Následne sa dozvieš, ako si obstál.

foto: pixabay